www.mecsek.gportal.hu
Menü
     
Linkek
     
Óra
     
Mecseki képek
     
Naptár
2021. Június
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
     
Fauna
Fauna : Hatvathat bogárcsalád fajai a Mecsekből

Hatvathat bogárcsalád fajai a Mecsekből

A Mecsek geológiailag és biogeográfiai szempontból is különleges területe Magyarországnak. Ezért különösen feltűnő, hogy bogarászati értelemben nem tartozik a leginkább kutatott vidékeink közé. A jelen dolgozatban tárgyalt családokra ez különösen vonatkozik, hiszen ezek egy része kevéssé népszerű csoport, és gyűjtésük sem mindig egyszerű. A fajlista alapján ezért felelőtlenség lenne mélyenszántó következtetéseket levonni. Az előkerült fajok többsége a hazai hegy- és dombvidéki erdőkben általánosan elterjedt, jobbára gyakori bogár. Ha a lelőhelyeiket végignézzük, feltűnő, hogy aránylag kevés földrajzi név ismétlődik. Ez a helyzet lényegében kijelöli a jövőbeni kutatások irányát is. Nagyobb figyelmet kell fordítani a hegység kevéssé feltárt területeire és a speciális élőhelyekre. Közismert, hogy a szokványos módszerekkel (pl. felületesen végzett egyelés, fűhálózás, csak a nagy bogarak fogását célzó talajcsapdázás vagy lámpázás) végzett gyűjtés ugyan látványosan nagy mennyiségű bogáranyagot eredményez, ám az így fogott fajok többsége faunisztikai szempontból kevéssé érdekes. Ha a gyűjtő aránylag jól ismeri a hazai bogárfaunát, nagyobb odafigyeléssel, speciális módszerekkel sokkal érdekesebb fajokra tehet szert. A 2001. márciusában autóra szerelt hálóval fogott fajok nagyobb részét például csak ezzel a módszerrel sikerült gyűjteni.


 

Hatvanhat bogárcsalád fajai a Mecsekből (Coleoptera)

 

Merkl Ottó - Sár József - György Zoltán

 

 

 

Az eddigi kutatások alapján viszont egyértelmű, hogy bogarászati szempontból a Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület a Mecsek egyik legértékesebb területe. Az itt található mély völgyekből a fák nehezen termelhetők ki, ezért jelentős mennyiségű faanyag marad a helyszínen. Ez több értékes szaproxilofág bogárfaj (például Aesalus scarabaeoides, Ampedus quadrisignatus, Isorhipis melasoides, Isorhipis nigriceps, Prostomis mandibularis és Sinodendron cylindricum) fennmaradását biztosítja.

 

A Mecsekből előkerült fajok közül a következők képviselnek kiemelkedő természetvédelmi értéket

Védett fajok

 

Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) – négyfoltos pattanóbogár. A Vörös Könyv az eltűnt fajok közé sorolja, a Mecsekben és a Villányi-hegységben azonban rendszeresen előfordul. Öreg erdőállományokhoz kötődő szaproxilofág faj. Hazai elterjedésének és életmódjának ismertetését Sár et al. (2003) foglalják össze.

Anthaxia hungarica (Scopoli, 1772) – magyar virágdíszbogár. A Vörös Könyv az aktuálisan veszélyeztetett fajok közé sorolja. A száraz, meleg, mediterrán jellegű tölgyesek (melegkedvelő tölgyesek, karsztbokorerdők) jellemző bogárfaja.

Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) – pompás virágbogár. Hazánk idősebb erdőállományaiban általánosan elterjedt és gyakori.

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – nagy fenyvesdíszbogár. Hazánkban csak a Dunántúlról ismert; a Nyugat-Dunántúl és a Bakony erdeifenyveseiben helyenként gyakori, a Mecsekből azonban csak egyetlen (közelebbi lelőhely megjelölését nélkülöző) példányát ismerjük.

Copris lunaris (Linnaeus, 1758) – közönséges-holdszarvú-ganéjtúró. Hazánkban általánosan elterjedt, főleg az alacsonyabban fekvő vidékeken gyakori.

Cryphaeus cornutus (Fischer de Waldheim, 1823) – szarvas gyászbogár. Hazánk lomberdeinek ritka faja. Csak néhány lelőhelye ismert.

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) – skarlátbogár. Szerepel a Berni Egyezmény II. Függelékében, az IUCN Vörös Listájában VU A1c minősítést kapott. Hazánkban elsősorban a síkvidéki nyárasok és fűzesek állata (a telepített állományokat is beleértve), de idős erdőkben a hegyvidékeken is megtalálható.

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) – kis szarvasbogár. Az ország területén mindenütt előfordul, ahol bármilyen fás növényzet található.

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) – nyolcpettyes virágbogár. Idős erdőállományok ritka bogárfaja. Különféle fák (pl. tölgy, bükk, cseresznye, éger) korhadó tuskóiban és rönkjeiben fejlődik.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – nagy szarvasbogár. A Vörös Könyv az aktuálisan veszélyeztetett fajok közé sorolja. Szerepel a Berni Egyezmény III. Függelékében. A tölgyesek jellemző bogárfaja.

Netocia ungarica (Herbst, 1790) – magyar virágbogár. Kötött talajú (főleg löszös) gyepek jellemző bogárfaja.

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) – orrszarvú bogár. A természetes élőhelyek közül elsősorban az olyan tölgyesek lakója, ahol lárvái nagy tömegű korhadt fában (gyökerekben, tuskókban) fejlődhetnek. Lakott településeken földdel érintkező tölgyfában, fatelepek fűrészporhalmaiban szintén gyakori.

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – remetebogár. Fokozottan védett. Szerepel a Berni Egyezmény II. Függelékében, az IUCN Vörös Listájában VU A1c minősítést kapott. Hazánkban rendkívüli módon megritkult, biztos előfordukása csak a Szigetközből és a Szatmár-beregi síkról ismert.

 

 

 

 Osmoderma eremita

 


 

Pedinus hungaricus Seidlitz, 1893 – pannóniai gyászbogár. A Dunántúl déli felének száraz, meleg lejtőinek ritka faja. Észak felé Tihanyig terjedt el.

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – kis bíborbogár. Idős, nedves erdőállományokhoz kötődik; elsősorban hegyvidéki területeken fordul elő, de a Hanságból és Bátorligetről is előkerült.

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – tülkös szarvasbogár. Az idős montán és szubmontán bükkösök jellemző faja. Hazánk magasabb hegységeiben több helyen előfordul.

 

Nem védett, de faunisztikai szempontból értékes fajok

 

Acmaeodera degener (Scopoli, 1763 – sárgafoltos zömökdíszbogár. Hazánk hegy- és dombvidéki tölgyeseiben szórványosan fordul elő.

Athous kaszabi Dolin, 1986 – Kaszab-pattanó. Magyarországról írták le; paratípusai között mecseki példányok is találhatók. Nem teljesen megbízható lelőhelycédulájú példányai Siófokról, Budapestről és más helyekről is ismeretesek, a Mecsekben, a Villányi-hegységben és a Geresdi-dombságon (Bátaapáti) azonban elég gyakori.

Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) – legyezős tövisnyakúbogár. Hazánk bükköseiben többfelé megtalálták, de meglehetősen ritka. A 2000-es évek elején a budapesti Normafa környékén nagyobb számban volt megfigyelhető.

Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871) – kétszínű tövisnyakúbogár. Hazánk hegy- és dombvidéki erdeiből csupán néhány példányát ismerjük

Isorhipis nigriceps (Mannerheim, 1823) – feketefejű tövisnyakúbogár. A faj új Magyarország faunájára, annak ellenére, hogy Horvatovich (1980) már közölte a Tubesről és Pilisszentlélekről. Az akkori közlés alapjául szolgáló példányok azonban az Isorhipis marmottani fajhoz tartoznak. A Mecsekből viszont valódi Isorhipis nigriceps egyedek is előkerültek. A fajnak a Mecseken kívül még két adata ismert hazánkból: Baranya megye, Kétújfalu, 1989. V. 13., Sár J. (JPM); Baranya megye, Teklafalu, farakásról, 2004. IV. 14.–VIII. 1., Sár J. & Sár P. (MTM).

Metaclisa azurea (Waltl, 1838) azúrkék gyászbogár. Hazánkból igen kevés példánya ismert, ezek nagy többsége sok évtizeddel korábbról való (ilyen az egyetlen mecseki adata is). Hogy egyáltalán még létezik Magyarországon, arról két szárnyfedő tanúskodik, amelyeket Merkl Ottó a Baranya megyei Patapoklosi fáslegelőjén, egy kiszáradt tölgyfa kérge alatt talált 2001. március 18-án.

 

                              

Prostomis mandibularis 

 


Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) – európai fogasállúbogár. A Mecsek egyik legérdekesebb bogárfaja. Előfordulási adatai Európa déli vidékeiről (Spanyolországtól a Krím-félszigetig), Törökországból, a Kaukázusból és az iráni Elburz hegységből ismertek. Hazánkban jelenleg két hegységünkben találhatók biztosan létező populációi: az egyik a Kőszegi-hegység, a másik a Mecsek. A Mecsekben a Melegmány-völgy Természetvédelmi Területen (Nagy-Mély-völgy, Meleg-mány) találták. Vörösen korhadó fákhoz kötődő szaproxilofág bogárfaj. Irodalmi források szerint sokféle fában megtelepszik. Valójában nem bizonyos fafajokhoz, hanem a vörös korhadáshoz ragaszkodik; a Mecsekben legtöbbször kidőlt cseresznyefák kérge alatt találták. A számára megfelelő helyeken nagy számban él, sajátosan aszimmetrikus fejű lárváival együtt. Mind az imágók, mind a lárvák áttelelnek. Tevékenységükre utal, hogy táplálkozásuk során a fát sárszerű anyaggá alakítják át (Lawrence & Britton 1994).

 


A részletes tanulmány A Mecsek állatvilága 1. (Folia comloensis 15.) kötetben olvasható

     

Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár &#8211; FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM