www.mecsek.gportal.hu
Menü
     
Linkek
     
Óra
     
Mecseki képek
     
Naptár
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
     
Fauna
Fauna : A Mecsek állatvilága

A Mecsek állatvilága

1. ábra: Atracél cincér

A botanikai kutatásokkal ellentétben a Mecsek-hegység zoológiai feltártsága kevésbé kielégítő. A legtöbbször alkalmi és részlegesen publikált vizsgálatok mellett kevés kutató szentelt hosszabb időszakot a hegység ilyen jellegű megismerésének. Mindenképpen meg kell azonban említeni Gebhardt Antal pécsi zoológus-múzeológust, aki elsősorban a patakok, barlangok faunájának és a csigáknak volt szakavatott ismerője. A szisztematikusabb kutatások természetesen a nagyobb kutatóműhelyekhez kapcsolódtak. A különböző ízeltlábú nemzetségek (tegzesek, kérészek, bogarak, pókok, lepkék, hártyásszárnyúak stb.) vizsgálatát főként a pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Komlói Természettudományi Gyűjtemény külső és belső kutatói végezték. A magasabb rendű állatcsoportokkal (kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök) a Pécsi Tudományegyetem különféle tanszékei, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya megyei Helyi Csoportja foglalkozott.

 

A flórához hasonlóan a Mecsek-hegység állatföldrajzi szempontból is önálló faunajárásba, a Sopianicumba tartozik. Jellemzőek rá a délies, melegkedvelő faunaelemek, de az északi oldalak, hűvös patakvölgyek sokszor hegyvidéki fajokat rejtenek. A terület zoológia jellemzése szempontjából a több ezer előforduló és a több száz védett faj közül célszerű az unikálisak (ritkák) és a hegységre igazán jellemzőek kiemelése. Fokozott védettséget 21 állatfaj élvez a Mecsek területén, de előfordulnak endemikus (bennszülött) fajok is, amelyek csak védettek vagy esetleg még jogszabályi oltalomban sem részesültek.

 

A Mecsek egyik sajátos élőhely típusában, a barlangokban és azok vízfolyásaiban érdekes állatvilág figyelhető meg. A már említett Gebhardt Antal kutatásai során csak a Mecsekre jellemző állatfajok is előkerültek. Reliktum (jégkorszak előtti) faj az Abaligeti-barlang patakjának vizében élő vakbolharák, bennszülött fajok pedig a csak ebben a barlangban és a Mánfai-Kőlyukban élő különféle csiga- és százlábú-félék.

 

A puhatestűek érdekes képviselője a hegységben megtalálható két védett csigafaj, a magyar vakcsiga és a keleti ajtóscsiga.

A rákok osztályából a nem védett folyami rákkal  az orfűi tavaknál és a Réka-völgy tiszta vizű Halász-patakjában találkozhatunk.

A szitakötők rendjének egy jelenleg már védett, nagy termetű faj a legritkább képviselője. A sárgasávos hegyi szitakötő eddig csak a Melegmány-völgyből és Zobákpuszta mellől került elő az országból.

 

A védett imádkozó sáskát már a legtöbben megfigyelhettük, de a szintén a melegebb hegyoldalakat kedvelő fűrészlábú szöcskét nehezebb például a Misina-Tubes gerinc közelében megpillantani. A közelmúlt kutatásainak eredményeképpen az egyenesszárnyúak  rendjéből  unikális fajok is előkerültek a Mecsekből. A Pintér-kertben felbukkant áttelelő sáska mellett az endemikus és ma már fokozottan védett magyar tarsza országosan is igen jelentős populációinak felfedezése a Nyugat-Mecsekben igazi zoológiai szenzációnak számított. Ezek mellett két ugyancsak röpképtelen szöcskefaj, a kárpáti és a szerény tarsza is megfigyelhető a hegység több pontján. A nyárvégi forró délutánokon felhangzó, igazi mediterrán hangulatot árasztó monoton ciripelés a főként  déli kitettségű hegyoldalak száraz, meleg tölgyeseiben előforduló óriás énekes kabócák és mannakabócák jelenlétét jelzi.

 

A bogarak közül a mindenki által ismert szarvasbogarat és a ritkább, de ugyanúgy védett orrszarvúbogarat érdemes megemlíteni. Mellettük a hűvös bükkösök csodaszép havasi cincére és a Dél-Dunántúlon csak Pécsvárad közeléből előkerült fokozottan védett atracélcincér jelent érdekességet. Ez utóbbi faj kizárólagos gazdanövénye a Csiger-gödöri területeken élő  védett növény, a kék atracél.

 

Endemikus faj a tegzesek rendjébe tartozó, a Kelet-Mecsek és a Melegmány tiszta vizű patakjait, forráskörnyékeit kedvelő mecseki őszitegzes. E fokozottan védett állatfaj a nevéhez méltóan késő ősszel "repül". Az idézőjel azért szükséges, mert röpképtelen rovarfaj.

 

A  színes, látványos lepkék rendjéből sok faj került törvényes oltalom alá. Ezek közül sokkal a Mecsekben is találkozhatunk. A teljesség igénye nélkül a következő fajok jellemzőek a területre: farkasalmalepke, fecskefarkú lepke, kardoslepke, kis apollólepke, magyar boglárka, nagy tűzlepke, díszes tarkalepke, nagy pávaszem, díszes csuklyásbagoly. Nem védett faj, de méretével sokakat meglep a néha felnőtt tenyér nagyságú, sárga színű, szőrös tölgy selyemszövő.

 

A gerinces védett fajok között a halak is képviseltetik magukat. Az Egregyi-völgy patakjában és a Völgységi patakban a közelmúlt vizsgáltai szerint él fürge cselle és kövi csík is.

Sokan ok nélkül irtóznak a kétéltűektől és a hüllőktől, melyeknek minden faja védett. Pedig egytől-egyig ártatlan, sőt némelyikük kedves állat. Az őket ért szándékos és akaratlan bántalmazások miatt inkább nekik lenne félnivalójuk. Hogy legalább a véletlenszerű pusztítást – pl. az utakon való elgázolást – csökkentsék, a telelő és a szaporodó helyeket elválasztó utaknál terelőhálók segítségével igyekeznek segíteni rajtuk. Az orfűi tavaknál és az Egregyi-víztározónál tavasszal ú.n. békamentő táborok során több ezer békát, főként barna varangyot mentenek meg. A Mecseken sokszor találkozhatunk még a pocsolyák vízében megbújó sárgahasú unkákkal és az avarban előlünk nagy ugrásokkal menekülő erdei békákkal. A farkos kétéltűek közül a hegység mesterséges vízállásaiban (orfűi tavak, Dombay-tó, Óbányai-tó) a pettyes és a tarajos gőtét figyelhetjük meg. A hüllők legkönnyebben megpillantható képviselői a gyíkok. A sziklagyepek felmelegedő kövei alól hatalmas, színpompás zöld gyíkok bújhatnak elő, a sziklafalak repedéseiben pedig fürge- és fali gyíkok rejtőznek. Ez utóbbi fajnak egyébként él egy kisebb, melanisztikus (fekete színű) populációja a Mecseken. Kígyónak nézik sokan, ráadásul ezért még bántják is a lábatlan gyíkot, más néven kuszmát. Tényleg kígyó a néha két méteresre és megnövő, de ennek ellenére is ártatlan erdei sikló. Kevésbé elterjedt faj a rézsikló, amely gyorsan felmelegedő, száraz domboldalakat kedveli. A már említett mesterséges tavaknál kockás és vízisiklókkal, valamint mocsári teknősökkel találkozhatunk.

 

 

2. ábra (balról jobbra): Fürge cselle, sárgahasú unka,

mocsári teknős (Fotomontázs: Fazekas I.)

 

A madarak közül kerül ki a Mecseken a  fokozottan védett állatfajok zöme. A Kelet-Mecsek háborítatlanabb erdőtömbjében fészkel fekete gólya, békászó sas, réti sas és barna kánya is. Az emberi településekhez kötődik a szintén fokozottan védett fehér gólya és a templomtornyokban költő gyöngybagoly. Ma már az ember által létesített különféle agyag- és homokbányák partfalai a fő költőterülete a trópusi színekben pompázó gyurgyalagnak. A Bükkösdi-völgy savanyú kaszálói nyújtanak menedéket Dél-Dunántúl talán legerősebb haris állományának. E sajátos életmódú, fokozottan védett, Európai Vörös Könyves madarat legkönnyebben éjszaka hallható, fűrészelő hangjáról ismerhetjük fel. Sajnos a gyepfeltörések és a manapság nagyon divatos tólétesítések igencsak veszélyeztetik amúgy is sérülékeny populációit.

 

 

3. ábra (balról jobbra): Gyöngybagoly, gyurgyalag, haris

(Fotómontázs: Fazekas I.)

 

Van a Mecseknek egy  madara, amely az országban csak itt fordul elő. A Mecseknádasd körüli szőlők és gyümölcsösök biztosítanak élőhelyet e madárnak, a kerti sármánynak. Igen nagyszámú a nem kiemelten védett madárfajok száma is, így csak a ritkábbak, érdekesebbek kiemelésére van lehetőség. Az állandó vizű, hegyi patakok biztosítanak táplálékot és költőhelyet a közeledtünkre hullámzó repüléssel menekülő hegyi billegetőknek és a sokkal ritkább, a zavarást nehezebben tűrő kis légykapóknak. Tavasszal a kék galambok mély búgása tölti be a fenséges bükkösöket és a fekete harkályok hangos dobolása, majd nyávogás-szerű kiáltása hallatszik innen is onnan is. Ezen egyetlen odúban költő galambfaj pont a fekete harkály elhagyott költőüregeit használja fészkelésre. A már említett gyümölcsösök öreg fáiban ver tanyát az éjszakákat átfüttyögő füleskuvik, a gyepfoltokról fürj pitypalattyolását hallhatjuk.

 

A felhagyott kőbányák sziklapárkányain, hatalmas bükkökön, sőt vastraverzeken egyre több holló telepszik meg a Mecseken is. Egyedül a Tettye sziklaszirtjeinek tövében hallgathatjuk tavasszal a sövénysármány szép énekét, a repülő drágakövet, a jégmadarat azonban több vízfolyás közelében megfigyelhetjük. Az esetek legnagyobb százalékában ha ragadozó madarat pillantunk meg, az az igen gyakori egerészölyv.

 

Az emlősök között is több fokozottan védett faj fordul elő a Mecsekben. A rendszeres denevérkutató táborok eredményei alapján a mecseki barlangokból előkerültek a hosszúszárnyú, a nagyfülű, nagy patkósorrú, a pisze és a tavi denevérek példányai. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pintér-kerti központi épületének erkélyén él egy csonkafülű denevér kolónia, amely a téli, barlangban töltött hónapok kivételével a természetvédelmi hatóság szó szerinti védelmét élvezi. Fokozottan védett még a hegység többször említett tavainak halállományát dézsmáló vidra is. A közönségesebb védett fajok közül biztosan találkozhatunk sétáink során a szöszmötölő sünnel, a kíváncsi mókussal és nyári éjjeleken összerezzenhetünk a nagy pele visítására. A ragadozókat a morcos borz, az apró menyét, a ritka nyuszt, valamint a még ritkább vadmacska képviseli.

 

A fokozottan védett fajok mellett még 15 védett denevérfaj is előkerült a Mecsekből. Ha az idegenforgalom számára megnyitott Abaligeti-barlangban a téli időszakban végigsétálva figyelmesen megnézzük a védettebb hasadékokat, párkányokat biztos megpillantunk téli álmot alvó denevéreket. Legtöbbször a barlangban 300-400 példányban telelő nagy patkósorrú denevér egymáshoz bújó kolóniáit figyelhetjük meg, de az ügyesebbek az egyenként pihenő kis patkósorrúakat, a páracseppekkel borított vízi denevéreket és a nagyobb termetű közönséges denevéreket is észrevehetik.

 

A nem védett állatfajok az ország más hegyvidéki tájaihoz hasonló elterjedést mutatnak. A vadfajok közül alkonyati, hajnali kirándulásaink során gímszarvassal, őzzel, vaddisznóval, Váralja környékén  dámszarvassal, az egyre gyakoribb rókával, egy-egy erdei életmódra áttért fácánnal, mezei nyúllal futhatunk össze.

     

AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, haul, blogtippek)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB