www.mecsek.gportal.hu
Menü
     
Linkek
     
Óra
     
Mecseki képek
     
Naptár
2021. Január
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
     
Tájvédelmi körzetek
Tájvédelmi körzetek : Védelemre várva

Védelemre várva

A Nyugati-Mecsek természeti kincsei

Az 1891-ben Pécsett megalakuló Mecsek Egyesület célkitűzései között elsődleges szempont volt a filoxéra-járvány következtében kipusztult szőlővidék gazdasági és turisztikai hasznának pótlására a város számára új bevételi forrás megteremtése. Ezt akkor a "szőlőhegy határán túl, az öreg Mecsek belsejébe" vezető turistautakkal, kilátók létesítésével, tehát a hegység ismeretlenségből való feltárásával képzelték el. Száz évvel később - napjainkban - a Mecsek-hegység nyugati részén bizonyos értelemben hasonló a helyzet. A viszonylagos elzártságot - annak jó és rossz oldalával - jelentő ércbányászat megszűnésével reménykedhetünk a további környezeti károk elmaradásában és a kutatások és ezáltal a védelem megerősödésében.

A Mecsek egyik legváltozatosabb geológiai felépítésű hegységünk. A Keleti- és Közép-Mecsektől morfológiailag elkülönülő Nyugati-Mecsek legmagasabb pontja a Jakab-hegy (592 m). A felszínen található legidősebb képződmény a felső perm korú vörös homokkő, melyre durva konglomerátum rétegek, majd a triász időszakban az ú.n. jakab-hegyi vörös homokkő települt. E két utóbbi kőzet erózióval szembeni eltérő ellenállásának köszönhetően alakultak ki a Jakab-hegy déli oldalán a népmondával is körülírt Babás szerkövek. A már említett ércbányászat a homokkőben található urán hasznosítása érdekében indult meg az 1950-es években. A Mecsek nyugati területeire jellemző másik kőzettípus a triász-anizuszi mészkő. E mészkőtípus hajlamos a karsztosodásra, így nagy számú felszíni és felszín alatti karsztforma: víznyelő, dolina, barlang és forrás tarkítja e rendkívül értékes karsztvidéket. A homokköves területen az uránbányászat hatására nagymértékben csökkent talajvíz szintje és nagyszámú forrás és kút apadt el, míg a homokkőtől vastag vízzáró réteggel elhatárolt mészkőterületen nem jelentkeztek e káros következmények. A karsztvidéken jelentős méretű víznyelőkkel találkozhatunk, melyek komoly, több tízezer liter/perces kapacitással is működhetnek. E víznyelőkkel összefüggésben a karszt nagy, patakos barlangokat rejt magában, melyek közül több fokozott védelmet élvez (Abaligeti, Mészégető, Vízfő). A változatos geológiai felépítés nagyszámú talajtípus kialakulását eredményezte, de a terület hegyvidéki jellegéből adódóan főként erdőtalajok alakultak ki. Közülük is legnagyobb kiterjedésben agyagbemosódásos barna erdőtalajok és rendzinák borítják a felszínt. A homokköves területeken savanyú, sekély termőrétegű, gyenge termőképességű, nem podzolos barna erdőtalajok nyújtanak nem éppen optimális feltételeket a megtelepülő növényzetnek.

(Fotomontázs: Fazekas I.)

 

 

Hegytetőktől a szurdokokig

 

Mivel a terület legnagyobb részét erdő borítja, legtöbbször erdőtársulásokkal találkozhatunk. A vörös homokkő málladékából kialakult savanyú talajokon mészkerülő erdők élnek. A cserkúti kőbányától északra elterülő mecseki rekettyés tölgyes a Mecsek egyik legritkább növénytársulása, a társulások vörös könyve fokozott védelemre javasolja. Rendkívül fontos feladat a kőbánya terjeszkedésének és ezáltal a társulás eltűnésének megakadályozása. Mecseki mészkerülő tölgyesek kapaszkodnak  a Jakab-hegy déli lejtőin,  de csak a hegylábi, vastagabb termőrétegű területeken érik el a 15-20 méteres magasságot. A Cserkút és Kővágószőlős környéki bokorerdő foltok közti száraz gyepekben kora tavasszal az epergyöngyike és a fekete kökörcsin fejei kandikálnak az arra járó felé. E savanyú talajon fejlődő társulásokhoz kötődik egy botanikai érdekesség. Az Éger-tetőn körülbelül harminc évvel ezelőtt felépített gyermektábor munkálatai nyomán visszamaradt anyagnyerő gödörben a vízzáró réteg miatt kis tavacska keletkezett. A tornateremnyi kis vizecske partján a közelmúltban előkerült az egyik tőzegmoha faj példányainak kis telepe, mutatva az emberi beavatkozás sokszor kiismerhetetlen következményeit.

        Az északi, hűvösebb oldalakon mecseki mészkerülő bükkösök bújnak meg a völgyekben. Közülük a Páprágy-völgyben található állomány a legérdekesebb, ugyanis itt él a Dél-Dunántúl egyetlen vörös áfonya populációja. A fehérlő vánkosmoha szinte egybefüggő szőnyegéből alig emelkednek ki az áfonyák rossz környezeti feltételek miatt sínylődő tövei.

A savanyú homokkő és a bázikus mészkő határa  a Szuadó-völgyön húzódik keresztül. A határtól északra mészkedvelő erdők borítják a Mecsek lankáit.

        A hűvösebb, nedvesebb, északi kitettségű területeken fenséges bükkösök és madárcseresznyékkel tarkított gyertyános-tölgyesek díszlenek. Lombfakadás előtt gyorsan elnyíló virágszőnyeg borítja a víznyelőkkel, dolinákkal tarkított karsztfelszínt. A medvehagyma zöld tengerének záródásáig tartó rövid idő alatt bontja ki szirmait a májvirág, a szártalan kankalin, a tavaszi csillagvirág és az illatos hunyor is. Később virágoznak az árnyéktűrőbb fajok: fehér madársisak, kislevelű nőszőfű, piros madársisak, békakonty. Nyár közepére egyenesednek ki a további nőszőfű-fajok hajtáscsúcsai, és rövid idő múlva virágzásuk is megkezdődik. Ilyenkor már könnyebben észrevehetjük a széleslevelű nőszőfű, a bíboribolya nőszőfű és az önmegporzó csőrős nőszőfű töveit. E társulásokban is jellemző a hazánk délnyugati területein előforduló lónyelvű csodabogyó. Érdekesség még a bükkösök alján a szélben fehéren hullámzó virágú tündérfürt, a kilúgzódott partfalakban kúszó indáit terjesztő kapcsos korpafű , a Mecsekből először előkerült, fokozottan védett méhbangó és a hazánkban csak itt előforduló havasi tisztesfű.

 

       

(Fotómontázs: Fazekas I.)

 

Mediterrán hangulatot árasztanak a délies lejtőkön tenyésző, fajgazdag száraz, melegkedvelő tölgyesek. Jellemző délies flóraelemük a szúrós csodabogyó, a magyar zergevirág, a pázsitos nőszirom és a pirítógyökér. A sajátos mézajakrajzolatú majomkosbor mecseki populációjának nyugati határán virágzó állományából 1998-ban előkerült a bíboros kosborral alkotott hibridjének egy példánya is. Ugyanezen év felejthetetlen élménye volt a cseres-tölgyesekben hihetetlen tömegben virágzó kardos madársisakok látványa. Az erdészek elmondása szerint sajnos a kirándulók gyöngyvirágnak gondolva nemegyszer csokorba szedték töveit. Ugyanúgy váratlan felfedezés volt egy száraz tölgyesben egykor létesített fúrótorony talpának helyén előkerült hússzínű ujjaskosbor is.

        A Mecsek legvadregényesebb vidékei kétségkívül a szurdokerdők. Meredek völgyoldalak között, mély völgyek alján jönnek létre. A hűvös, párás mikroklíma, a szivárgó vizek és az oldalakról lehordott, szerves anyagban gazdag talaj miatt sajátos, sok védett növénnyel tarkított flóra alakul ki bennük. Az egyik legjellegzetesebb mecseki szurdokerdőt az Orfű feletti Szuadó-völgyben találjuk. A Sárkány-szakadék nevű területrészen a csapadéktól függően egy 8-10 méter magas időszakos vízesést is megcsodálhatunk. A középhegységi szurdokerdőtől szubmediterrán növényei miatt eltérő, ún. mecseki szurdokerdőben szinte a rá jellemző összes flóraelemet könnyen megtalálhatjuk. Lombkoronaszintjében együtt él a bükk, a magas kőris, a hegyi- és korai juhar és ritkábban a hegyi szil is. A nitrogénban dús talajon nagy termetű növényekben gyönyörködhetünk. A sort az erdei holdviola nyitja, majd a turbánliliom és a farkasölő sisakvirág tövei nyújtózkodnak a gyengén beszűrődő napfény irányába. A nedves sziklákon gímpáfrány hosszú nyelvei bókolnak, mellettük díszes- és karéjos vesepáfrányok tenyésznek a meszes alapkőzetű talajon. A társulás névadó faja, a magas csukóka mellett a már említett meghatározó délies fajokat is felkutathatjuk. Az apróbb termetű kispárlófüvet és az olasz mügét nehezebb észrevenni, de a lónyelvű csodabogyót és a bársonyos görvélyfüvet biztosan megtaláljuk.

        Az előző társuláshoz szorosan kapcsolódnak a sziklaerdők területei, mivel általában a mély szurdokvölgyeket határoló hegyoldalak feletti tetőkön, gerinceken ilyen erdőtársulások alakulnak ki. A meredek lejtőszög miatt legtöbbször az erózió hatására kőgörgeteges a felszín. A sekély, könnyen kiszáradó talaj meghatározza a betelepülő növényeket. A mecseki sziklaerdők jellegzetes fásszárú fajai az ezüsthárs, a virágos kőris, a bükk és a tölgy fajok. A lágyszárú növények közül a Waldstein-pimpó, a szúrós csodabogyó, a sápadt kosbor, a kétlevelű sarkvirág és a magas csukóka birkózik meg a mostohább körülményekkel. A kilúgzott sziklapárkányokon pedig együtt díszlik az édesgyökerű páfrány, az aranyos fodorka és a ritka fekete fodorka.

        A Nyugati-Mecsek állandó vízhozamú patakjait általában ligeterdők kísérik. Ezek nem mindig égerligetek, hanem előfordul, hogy a környező társulások fafajai alkotják a növényzetet a jellegzetes, meanderező patakok két oldalán. A völgyek lábánál a kanyargó patak lerakja hordalékát, szerves anyag utánpótlást biztosítva az ott megtelepedő növényeknek. E tápanyagban dús termőhelyeket kedvelik a Mecsek ritka, önmegporzó nőszőfű fajai. A Norden nőszőfű egy leszakadt, kilúgzodott patakpartról, a közelmúltban magyar kutatók által leírt Tallós nőszőfű pedig egy teljesen bolygatott területről, a Pécsi-tó partjáról került elő először.

A kiterjedt erdőségek mellett azonban nemcsak fás társulásokkal találkozhatunk. Az erdőirtások után kialakított kaszálók, legelők mára igen értékes területekké váltak. A száraz és üde gyepterületek rendkívüli botanikai és zoológiai értékeket rejtenek. Napjainkban sokszor éppen az efféle másodlagos élőhelyek megmentése jelent nagy problémát.

Abaliget és Hetvehely környékén a lassan beerdősülő legelők még szabad tisztásain tavasszal csodálatos orchidea-fajok több százas állományai ejtik ámulatba a figyelmes szemlélődőt. A sokszor fél méter magasra is megnövő bíboros kosborokat a változatos színezetű tarka kosborok követik, majd a fokozottan védett, rendkívül nehezen észrevehető méhbangó bontja ki jellegzetes mézajkát, végül nyár végén, ősz elején a szintén apró termetű őszi füzértekercs felfedezése teszi próbára a kutatókat, kirándulókat. A kosborfélék mellett tavaszi hérics és a Szent László tárnics növeli e vidék változatosságát.

A szélesebb völgyek alján mocsérrétekkel, magassásosokkal találkozhatunk, de ezeknek főként zoológiai értékük jelentős.

 

A föld mélyétől a sziklapárkányokig

 

A rengeteg barlang, üreg rendkívül jó lehetőséget biztosít a barlangi denevéreknek a megtelepedéshez. Az Abaligeten rendszeresen megrendezett Denevérkutató Táborok pontos képet adtak az előforduló fajokról. Szaporodási időszakban legnagyobb számban a vízi denevérek népesítik be a környéket. Három fokozottan védett denevérfajunk: a nagyfülű-, a pisze-, és a tavi denevér is jelentős egyedszámmal képviselteti magát. Az Abaligeti-barlang biztosít pihenő- és telelőhelyet a Dél-Dunántúl egyetlen nagy patkósorrú denevér kolóniájának.

Az Abaligeti-barlang és a Vízfő-barlang karsztvizével táplált két mesterséges tórendszer a szaporodóhelye a környék erdeiben telelő barna varangyoknak, barna ásóbékáknak, erdei békáknak. A tavakat körülvevő közutak jelentette veszély kiküszöbölésére az MME Baranyai Csoportja rendszeres Békamentő Táborokat szervez. Évente több ezer béka menekül meg az autókerekektől a lelkes természetvédők segítségével.

Az orfűi tavak kapitális harcsái mellett a fokozottan védett vidrák is meg-megdézsmálják az intenzív horgászat érdekében feldúsított halállományt.

A hűvös bükkösök odvas fáiban fekete harkály és kék galamb költ, egy-egy elszáradt, patakos-szurdokvölgyi facsonkról pedig a ritka kis légykapó énekét hallhatjuk. Az egész évben bő vízhozamú patakok köveiről hegyi billegető hullámzik tova és néhol jégmadár bukik zsákmány reményében a víz alá.

A korhadó tölgyfák gyökereiben orrszarvú bogár lárvája fejlődik, a fakitermelések sarangjain pedig a csodaszép havasi cincérekkel találkozhatunk. Az erdei utak pocsolyáiba sárgahasú unkák rakják le kora tavasszal petéiket, és az erdőszéleket kísérő bokrosokban erdei sikló kutat zsákmány után.

A déli, száraz, köves oldalakat járva a búbos banka furcsa "uppogása" közben megtermett zöld gyíkok menekülnek lépteink zajára, de ha óvatosan közlekedünk, a ritkább rézsikló napozását is megfigyelhetjük.

A zárt erdőkön kívül is érdekes, ritka állatfajokkal találkozhatunk. Az útbevágások leszakadt partfalaiban gyurgyalagok költenek. Az öreg gyümölcsösök környékén éjjelente füles kuvik füttyögését hallgathatjuk, de ha nedves rét is van a közelben, akkor a fokozottan védett haris mással összetéveszthetetlen hangja nyújt élményt az éjszakai megfigyeléshez. A Nyugati-Mecsek az egyik legjelentősebb magyarországi élőhelye az endemikus magyar tarszának. A száraz, félszáraz és üde gyepek dúsabb növényzetű részein találkozhatunk e rendkívül ritka szöcskefajjal. A Bükkösd környéki felhagyott kőbányák pedig eszményi költőhelyet kínálnak az egyre jobban szaporodó hollóknak.

 

(Fotómontázs: Fazekas I.) 

 

 

Védelem: jelen és jövő

 

A Nyugati-Mecsekben csak két országos jelentőségű védett terület található. Az 1941-ben védetté nyilvánított Abaligeti-barlang felszíne Természetvédelmi Terület mindössze egy hektáros, bejárat alatti területével nem igazán szolgálja a barlang bemosódó szennyeződésektől való védelmét. A környékén található változatos élővilág bemutatására 1999 tavaszától egy tanösvényt működtet Igazgatóságunk, melyen több féle útvonal közül választva bármely korosztály hasznos ismeretek birtokába juthat. A Jakab-hegy Természetvédelmi Terület főként geológiai és kultúrtörténeti értékek védelme érdekében jött létre. A védetté nyilvánítás időszakában elkészített, és mai időkre teljesen tönkrement geológiai tanösvényt 1997 végén a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság felújította, és régészeti értékeket bemutató táblákkal is kiegészítette, érdekes és tanulságos kirándulást kínálva ezzel az odalátogatóknak.

A bemutatott értékek nyilvánvalóvá teszik a hivatásos és amatőr természetvédők, kutatók mind sürgetőbb feladatát, mégpedig a karsztvidék és környékének mielőbbi védetté nyilvánítását, az egységes Mecseki Tájvédelmi Körzet létrehozását.

 

 

Nagy Gábor

tájegységvezető, DDNPI

     

SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.