www.mecsek.gportal.hu
Menü
     
Linkek
     
Óra
     
Mecseki képek
     
Naptár
2021. Március
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
     
NATURA 2000
NATURA 2000 : Tárgyilagosan a Natura 2000-ről

Tárgyilagosan a Natura 2000-ről

Gyakran tapasztalható, hogy a Natura 2000 programról olyan írások jelennek meg, amelyek a program lényegéről, céljairól nem nyújtanak érdemi tájékoztatást. Ehelyett csúsztatásokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak ennek a programnak a lejáratására. Ezáltal a kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt kialakult feszült közhangulatot a természetvédelem ellen fordítják, holott ez a restrikciós-neoliberális gazdaságpolitika a természetvédelemnek is csak ártott. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy éppen a természetvédelemnek köszönhetően jelentős uniós támogatások érkeztek Magyarországra, amelyekből komoly infrastrukturális fejlesztések valósultak meg.A közelmúltban komoly szakmai- és sajtóvihart kavart a mánfai önkormányzatnak azon elképzelése, hogy a település ökológiailag legértékesebb részén, a pécsi útkanyarban lévő Natura 2000-es területen ún. lakóparkot szeretett volna felépíteni. Az érvényben lévő unios és hazai törvényi előírások gátat emeltek az átgondolatlan természetkárosításnak. A Natura 2000 körül nem csitulnak hangok. Az alábbiakban közreadjuk Varga Zoltán debreceni professzor írását, amelyben újabb adalékot kapunk a hazai anomáliákról. (A szerkesztő: 2009.01.14.)


Tárgyilagosan a Natura 2000-ről, avagy „borul-e a program?”

A 2009. január 4-én, a Magyar Hírlapban megjelent cikk „környezetvédelmi köntösbe bújtatott” programról ír . A valóság viszont az, hogy a Natura 2000 programot az hívta életre, hogy Nyugat- és Közép-Európa sűrűn lakott, intenzív tájhasználatú országaiban a természetközeli élőhelyek drasztikusan visszaszorultak és szétdarabolódtak. Mindez az élővilág sokféleségének jelentős csökkenésével járt. Ezért jelölte meg a Európai Unió Élőhelyvédelmi Irányelve azt a célt, hogy Európában 2010-ig megállítsa, vagy legalábbis jelentősen mérsékelje a biológiai sokféleség csökkenését, egyúttal „megőrizze és helyreállítsa a vadonélő flóra és fauna közösségi jelentőségű természetes élőhelyeinek és fajainak kedvező természetvédelmi állapotát.” E cél elérésének az eszköze a Natura 2000 hálózat kijelölése, vagyis az ún. „különleges természetmegőrzési területeké”. E területeket az Élőhelyvédelmi Irányelv I. Függelékében felsorolt veszélyeztetett élőhelytípusok és/vagy a II. Függelékben felsorolt, területi védelmet is igénylő, közösségi jelentőségű fajok alapján jelölték ki. Tehát az egész kijelölés Európában és nálunk is szigorúan szakmai alapon meghatározott kritériumok alapján történt. A történet tehát elsődlegesen sem nem a termelés korlátozásáról, sem nem a földszerzésről, de még nem is a pénzről szólt, hanem a pénzben olykor nehezen kifejezhető természeti értékekről, azok megőrzéséről a következő nemzedékek számára.

 < Natura 2000-es terület a Baranya megyei Mánfán, Rákos-völgy (Fotó. Fazekas I.) 

 A megjelent cikk a területek kijelölését úgy állítja be, mintha az „a legnagyobb titokban és elképesztően gyorsan” történt volna. A valóság viszont az, hogy már az 1999-2002-es kormányzati ciklus alatt a teljes természetvédelmi szakapparátus, kutatóintézetek és egyetemi tanszékek valamint civil szervezetek bevonásával jelentős előkészítő munka folyt, és konkrétan maguknak a területeknek a kijelölése is több, mint két év alatt ment végbe. Ezért cáfolnom kell azt a Kis Zoltán SzDSz-es politikusnak tulajdonított, és az említett okok miatt „balkézről” a polgári kormány természetvédelmi intézkedéseit is negligáló nyilatkozatot, mely szerint a NATURA 2000-nek „sem az előkészítése, sem a lebonyolítása nem volt korrektül végrehajtva”. Amennyiben az említett politikus által végzett (vagy koordinált?) felülvizsgálat célja az volt, hogy „megtalálni az összhangot a versenyképességet favorizáló támogatási rendszer, a vidékfejlesztés, az agrár-környezetgazdálkodás és a tájfenntartás programja között”, akkor a legnagyobb sajnálattal kell megállapítanom, hogy ebből „csupáncsak” az maradt ki, amelyről a NATURA 2000 program valójában szól, vagyis a természetvédelem.

Ha arról lenne szó, hogy a fentieknek a természetvédelemmel való összehangolását szeretnék erősíteni, akkor ez üdvözlendő és megvalósítandó cél. Azonban ha éppen az EU-tagállamok számára kötelező Élőhelyvédelmi Irányelv céljai sikkadnak el, akkor aligha sajnálható, ha ez a jelentés az íróasztalfiókban végzi. Ahol valóban történhettek hibák, az egyrészt a területek tulajdoni viszonyainak földhivatali ellenőrzése, illetve a tulajdonosoknak hivatalos kihirdetés előtti kiértesítése volt. Ami pedig a korlátozásokat illeti: a védett fajok és élőhelyeik elpusztítása az egész programtól függetlenül, már korábban is törvénybe ütköző cselekedet volt. A NATURA 2000 a korábbi helyzetet abban változtatja meg, éspedig a gazdálkodó javára, hogy a védett fajok és védett élőhelytípusok fenntartása, megőrzése érdekében végzett tevékenységért anyagi ellenszolgáltatást lehet kapni.

A cikk emellett azt a látszatot kelti, mintha a kormány egyoldalúan intézkedhetne „az uniós program átalakításáról”. Szerencsére nem ez a helyzet. Az Élőhely Irányelvet nem lehet egyoldalú intézkedésekkel „felülírni”. Amennyiben valamely Natura 2000-es terület kijelölése szakmailag tévesen történt, vagy bizonyíthatóan kiemelt közérdeket sért, akkor nyilván megvan a lehetősége a szükséges korrekciónak. Ami pedig a művelési korlátozásokat illeti, ezek a hazai törvények szerint is védett, az Élőhely Irányelv I. és II. függelékeiben felsorolt élőhelytípusok, illetve fajok állományainak megőrzését célozzák. Tekintettel arra, hogy ezek jelentős részének fennmaradását éppen az ökológiai adottságokkal harmonizáló művelési módok, pl. a legeltető állattartás, a hagyományos tájhasználati módok biztosították, ezekkel a korlátozásokkal nagyon jól „együtt lehet élni”, feltéve, hogy a Natura 2000-es támogatási rendszer működőképessé válik.
Ami pedig a támogatások elmaradását illeti: itt valóban komoly késedelmek, bajok és ellenőrzési hiányosságok vannak. Egyik forrásuknak azt tartom, hogy a NATURA 2000-es területeken végezhető és végzendő tevékenységeket a környezetvédelmi tárca határozza meg, a támogatások kifizetése viszont egy másik „tárcából” történik, holott itt EU-s kritériumok alapján megítélhető uniós pénzekről van szó. A kifizetések jogosságát annak kellene elbírálni, aki meghatározza az elvégzendő kezeléseket és a bevezetendő korlátozásokat.

A legfőbb bajok gyökere azonban máshol keresendő! Sokkal inkább szarvasmarha- és juhállományunk rendszerváltás utáni szisztematikus leépítésében, tejiparunk katasztrofális „elprivatizálásában” kell bajaink gyökerét keresni, holott éppen NATURA 2000-es területeink kínálnak jelentős tartalékokat az olcsó, legeltetéses állattartásra és a legelő állatállomány kívánatos szintre való felfejlesztésére, hungaricum jellegű „bio”-termékek előállításával együtt. Nem arról van szó, hogy a Natura 2000 korlátozná legelőink használatát és az állattartást! Sajnos, a hazai állatállomány vészes csökkenése odáig terjedt, hogy ma már a nagy alföldi nemzeti parkjaink sem rendelkeznek a gyepeik kezeléséhez szükséges mennyiségű és fajtaösszetételű legelő állattal! Nagyon is egy lehet érteni azzal a véleménnyel, hogy a hazai állattartást „fel kellene futtatni”. Ezt igényli a magyar természetvédelem is. A tényleges lehetőségekre azok a példák mutatnak rá, amelyek igazolják, például a Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben, a Zámolyi-medencében és másutt is, hogy a természetvédelmi NGOkkal együttműködő gazdálkodók eredményesen, anyagi hasznot termelve tudnak tevékenykedni.

Annak sem a Natura 2000 az oka, hogy az Északi-középhegységhez csatlakozó hevesi-borsodi dombvidékeinken parlagon hagyott földek éktelenkednek, elősegítve a kanadai aranyvessző, a parlagfű és más idegen eredetű özönnövények terjedését. Sajnos, annak ellenére, hogy ezeken a vidékeken roppant magas a munkanélküliség, a helyi lakosság legfeljebb abban tevékenykedik, hogy évről-évre tavasszal felgyújtja ezeket a területeket. Valóban „aktivizálni” kellene ezeket a területeket, mint ahogy lakosságukat is.

Mi lehet az oka mégis, hogy a NATURA 2000 területek kijelölését kritika, sőt gyanakvás és felháborodás kíséri? Látok néhány okot erre is. A NATURA 2000 hálózat szakmai alapjainak ismertetése valóban nem kapott kellő nyilvánosságot, és ez főként a sokak által nézett, hallgatott vagy olvasott médiumokra igaz. Azt a lapot, amely tárgyszerűen ismertette a NATURA 2000 szakmai lényegét, a TermészetBÚVÁR-t, sajnos, leginkább csak a tanulmányi versenyekre készülő diákok és tanáraik forgatják. Napilapjaink sokszor már csak a visszásságokat jelzik, mert úgy látszik, még mindig csak ez a „hírértékű”. Sajnos, ez a cikk is számomra azt bizonyítja, hogy egy évek óta a hazugságok hálójában és a hibás gazdaság- és szociálpolitika terhe alatt sínylődő országban még a helyes célkitűzésű programok is ellentettjükre fordulhatnak!

Prof. Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, TTK, Evolúciós Állattani Tanszék
4010 Debrecen, Egyetem-tér 1.
zvarga@tigris.unideb.hu

     

SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Gondolatok, vélemények, élménybeszámolók, tagek és egyebek (kpop, ajánlók, horror, blogtippek)    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    A dohányboltos lány új novella. Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Informatika és Informatikus könyvtáros tételek    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar feliratos tartalmak! - SKAM    *****    Kedves látogatóim! Március hónapban, minden születési horoszkóp megrendeléshez egy Biotérkép elemzést adok ajándékba!!!!    *****    Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu, Naruto rajongói oldal és Fanfiction Konoha.hu Naruto rajongói oldal    *****    Luxus házikedvenc prt lányokról szóló kis történet, egyéb cikkek.:)    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Adóbevallás (Szja) - SMS-BEN KÉRHETI A BEVALLÁST!!! Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)    *****    A horoszkópod olyan tendenciákra mutat, melyek ismerete, sokat segít az elõre jutásban, a fejlõdésben. Rendeld meg most!    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp 20-25 oldal + 3 éves elõrejelzés 20-25 oldal,e-mailben, utána ingyenes konzultáció.    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Nagyon kedvezõ asztrológiai megrendelés! Születési horoszkóp+3éves elõrejelzés+konzultáció,csak 3000 Ft. Kattints várlak    *****    Ajándékozz kézmûves terméket Marilona Ékszerekbõl. Biztosan találsz megfelelõt, Valetin, esküvõ, szüli és névnapokra.